Prezentarea Regiunii Vest

Regiunea de dezvoltare Vest este situată în partea de vest a României, la graniţa cu Ungaria şi Serbia, fiind alcătuită din punct de vedere administrativ-teritorial din patru judeţe: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. 

Regiunea Vest este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, constituită la sfârşitul anului 1998. Regiunea Vest este considerată a fi o regiune în creştere, cu rezultate economice superioare mediei naţionale, adesea pe locul doi, după Regiunea Bucureşti-Ilfov. În Regiunea Vest, indicatorii economici au cunoscut evoluţii sem­ni­ficative, atât Produsul Intern Brut Total, cât şi Produsul Intern Brut pe locuitor, crescând de la un an la altul, în concordanţă cu tendinţa de pe plan naţional, în­să într-un ritm mai susţinut.
 
Din punct de vedere al împărţirii administrative, la nivelul Regiunii Vest există 323 de unităţi teritorial – administrative, care pot fi împărţite după cum urmează: 12 municipii, 30 oraşe şi 281 de comune.
 
Pentru a descărca o prezentare detaliată a regiunii daţi click aici.