Indicatori statistici regionali

În această secţiune vă punem la dispoziţie o serie de date statistice din mai multe domenii privitoare la Regiunea Vest, sub formă tabelară şi grafică. Datele iniţiale au fost furnizate de către Institutul Naţional de Statistică şi prelucrate de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi sunt la nivelul anului 2011.

Populaţia

Populaţia.pdf

Populaţia pe grupe de vârstă.pdf

Durata medie a vieţii.pdf

Tendinţe privind populaţia.pdf

Migraţia internă şi internaţională.pdf

Economie

PIB.pdf

PIB european şi regional.pdf

Densitatea unităţilor locale active.pdf

Intreprinderile din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii.pdf

Structuri şi capacitate de cazare.pdf

Investiţiile străine directe din România.pdf

Piaţa muncii

Populaţia ocupată civilă.pdf

Salariaţi.pdf

Ocupare şi şomaj.pdf

Rata şomajului la nivel european şi regional.pdf

Infrastructura de transport

Drumuri publice.pdf

Transport public.pdf

Transport feroviar.pdf

Pasageri aeroporturi.pdf

Vehicule rutiere.pdf

Utilităţi

Apa potabilă.pdf

Canalizare.pdf

Energie termică.pdf

Reţea gaz.pdf

Sănătate

Sistemul sanitar.pdf

Învătământ

Populaţia şcolară.pdf

Cercetare-dezvoltare

Cererile de înregistrare.pdf


Cheltuielile din cercetare-dezvoltare.pdf


Întreprinderi inovative.pdf


Salariaţii din cercetare-dezvoltare.pdf

Cultură

Biblioteci.pdf

Cinematografe.pdf

Unităţi cultural artistice.pdf

Dezvoltare rurala

Infrastructura agricola.pdf

Productia si productivitatea agricola vegetala.pdf

Suprafata agricola.pdf

Silvicultura.pdf

Zootehnie.pdf