Strategiile elaborate

În cadrul proiectului StrategVest au fost selectate mai multe comunităţi din regiune care au fost asistate să elaboreze strategii de dezvoltare locală. La baza procesului de selecţie au stat următoarele criterii de evaluare:

- O localitate care a elaborat deja o strategie de dezvoltare, dar este necesar să fie supusă procesului de actualizare şi de îmbunătăţire
- O localitate care nu are strategie de dezvotare locală şi este necesar să o elaboreze
- O microregiune
- O strategie din fiecare judeţ
- Existenţa a cel puţin 5 persoane motivate pentru acest proiect în comunitate
 
Localităţile/comunităţile interesate au avut la dispoziţie un ghid al aplicantului şi au completat o scrisoare de intenţie şi o fişă a aplicantului.
 
În urma selecţiei realizate au fost alese patru comunităţi/localităţi care au beneficiat fiecare de câte o strategie de dezvoltare locală şi acestea sunt:
           - Oraşul Anina
           - Microregiunea Sântana (Sântana, Curtici, Pâncota, Olari, Zimand, Zărand, Şimand)
           - Microregiunea Timiş-Torontal (Deta, Gătaia, Ciacova, Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Pădureni, Voiteg, Moraviţa)
          - Microregiunea Valea Jiului (Petroşani, Petrila, Aninoasa,Vulcan, Lupeni, Uricani)
 
Aplicanţii şi rezultatele selecţiei se pot descărca aici, iar o hartă a localităţilor care au aplicat în cadrul proiectului se poate de asemenea vizualiza.
Fiecare dintre localităţile/comunităţile selectate au beneficiat prin proiect de câte o strategie de dezvoltare locală, care se pot descărca mai jos.
 
Oraşul Anina
 
Microregiunea Sântana
 
Microregiunea Timiş-Torontal
 
Microregiunea Valea Jiului