Inventarul strategiilor locale

În cadrul proiectului, în vederea selectării comunităţilor care vor beneficia de elaborarea sau actualizarea strategiei de dezvoltare locală, localităţile aplicante au depus fiecare, acolo unde a fost cazul, strategia de dezvoltare locală existentă. Mai jos regăsiţi un inventar cu toate strategiile care au fost supuse evaluării.

Judeţul Arad
 
 
Judeţul Caraş-Severin
 
 
Judeţul Hunedoara
  
  
Judeţul Timiş