PLANIFICARE 2014 - 2020

ADR Vest este instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu structurile regionale din Regiunea Vest, Planul pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020, document care: reflectă politicile de dezvoltare, promovează complementaritatea intra și inter-regională şi stă la baza negocierilor cu privire la viitoare alocări financiare disponibile pentru actorii publici și privați din Regiunea Vest. 

 
Demersul se realizează într-un context naţional bazat pe următoarele etape:
-       Trimiterea informală a primului draft al Acordului de Parteneriat către Comisia europeană - mai 2013
-       Dezbateri publice pe marginea primelor variante a Programelor Operaționale – începutul lunii iulie 2013
-       Desemnarea prin Hotărâre de Guvern a Autorităților de Management și Organismelor Intermediare - iulie 2013
-       Transmiterea către Comisia Europeană a versiunii oficiale a Acordului de Parteneriat - noiembrie 2013
-       Aprobarea Acordului de Parteneriat de către Comisie - ianuarie 2014
-       Aprobarea Programelor Operaționale de către Comisia Europeană - martie 2014
 
La nivel regional au avut loc principalele întâlniri alături de partenerii regionali în vederea diseminării, consultării privind analiza socio-economică şi implicării active în elaboarea strategiei după cum urmează:
-          Comitetul regional pentru elaborarea PDR: prima reuniune în 22.11.2012
-          Grupuri de lucru județene: primele reuniuni: 18-21.02.2013
-          Grupuri Tematice Regionale: primele reuniuni 23-26.04.2013
-          Grupuri Tematice Regionale în vederea elaborării strategiei 29 mai – 4 iunie
ADR Vest a mai iniţiat o serie de studii regionale cu caracter transversal, în vederea aprofundării viziunii asupra zonelor de interes pentru noul ciclu de finanţare:
  1. Studiu regional de transport şi mobilitate - finalizat;
  2. Sustenabilitatea – motor al dezvoltării în Regiunea Vest - finalizat;
  3. Studiu de potențial privind dezvoltarea axei Timișoara-Arad centrii de polarizare ai dezvoltării în Regiunea Vest - finalizat;
  4. Creşterea impactului utilizării fondurilor structurale asupra calităţii vieţii locuitorilor din Regiunea Vest - finalizat;
  5. Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în Regiunea Vest – în implementare.
 
În acest moment, ADR Vest a finalizat analiza socio-economică şi SWOT fiind în lucru strategia şi portofoliu de proiecte strategice.
Materialele se pot consulta mai jos: