Strategii

Nivel naţional 

Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

Nivel regional

Proiect MITKE - "Managing Industrial Territory in the Knowledge Era"

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest promoveaza Regiunea Vest la nivel european si international, prin intermediul participarii la  proiecte internationale finantate de Comisia Europeana. Astfel, in perioada 2008 - 2011, ADR Vest a fost partenera in proiectul MITKE.

Proiectul MITKE reuneste 11 parteneri din 7 tari europene si are ca obiectiv principal construirea unei platforme de comunicare intre regiuni si furnizarea unor mecanisme adecvate pentru colectarea, schimbul si transferul de experienta in vederea identificarii si testarii unor solutii si instrumente de interventie privind imbunatatirea managementului parcurilor industriale si a structurilor de sprijin pentru afaceri (PISSA).

Planul de actiune pentru dezvoltarea infrastructurilor de afaceri din Regiunea Vest poate fi consultat aici...

Colectia de bune practici a partenerilor poate fi consultata aici...

Strategia Regională de Inovare a Regiunii Vest  2009-2013 

 Monitorizare RIS 2009 - 2013

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) are rolul de a genera politici de dezvoltare regională şi documente strategice, în parteneriat cu actorii publici şi privaţi din Regiunea Vest. Începând cu anul 2002 şi până în prezent, ADR Vest a contribuit împreună cu partenerii săi la conturarea unei politici regionale de inovare, fapt concretizat în elaborarea celor două Strategii Regionale de Inovare din perioada 2005-2008, respectiv 2009-2013.  Textul devine intro la Risuri

În perioada august – decembrie 2010, ADR Vest a realizat un demers de monitorizare a implementării Strategiei Regionale de Inovare 2009-2013 cu scopul de a cuantifica progresul înregistrat în raport cu indicatorii de inovare propuşi iniţial. Raportul de monitorizare a implementării strategiei poate fi consultat şi pe pagina web www.adrvest.ro la secţiunea Documente strategice. Textul devine intro la raport monitorizare

Raport de monitorizare a Strategiei Regionale de Inovare 2009-2013

Nivel local

Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Municipiului Petroşani pentru perioada 2007-2013
 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest 2007-2013

Strategia Regională de Inovare a Regiunii Vest  2004-2008