Programul Operational Regional 2014 – 2020

Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din lume, din punct de vedere economic, și una dintre cele mai competitive. Totuși, între statele membre și între regiunile sale există diferențe majore privind prosperitatea și productivitatea.

Pentru exercițiul financiar 2014-2020, politica de coeziune este împletită cu concentrarea asupra priorităților din Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În acest sens, Uniunea Europeană dorește să obțină o eficacitate maximă în utilizarea fondurilor comunitare în ceea ce privește realizarea obiectivelor și țintelor stabilite în programele finanțate, precum și să optimizeze sinergia și eficiența diferitelor intervenții.

Astfel, cu o alocare de 8,25 miliarde euro, Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale negociate de România cu Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020. Programul are ca obiectiv general: Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. În ceea ce priveste managementul, programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate Autoritate de Management și de Agențiile pentru Dezvoltare Regională în calitate de Organisme Intermediare. 

O scurta prezentare a programului aici…

Pentru mai multe informatii, consultati urmatorul link: http://adrvest.ro/por-2014-2020/

« Ă®napoi la lista articolelor