Premiul European al Peisajului 2016-2017

Convenția Europeană a Peisajului are drept scop promovarea protecției, gestiunii și amenajării peisajelor europene și organizarea cooperării europene în acest domeniu. Convenția contribuie la implementarea obiectivelor Consiliului Europei prin promovarea democtației, drepturilor omului, preeminenței dreptului și prin identificarea de soluții commune pentru marile probleme ale Europei. România a ratificat Convenția în anul 2002.

O măsură principală prevăzută de acest document constă în acordarea unei distincții denumită “Premiul peisajului”, la fiecare doi ani. Premiul poate fi atribuit autorităților locale și regionale și grupărilor lor care, în cadrul politicilor peisagere au pus în practică politici sau măsuri de protecție, management și/sau amenajare a peisajelor, care s-au dovedit a avea effect de lungă durată. Printre entitățile eligibile se numără și organizațiile non-guvernamentale care au avut contribuții particulare remarcabile la protecția, managementul sau amenajarea peisajului.

Fiecare stat European, dintre cele 38 care au adoptat Convenția, poate depune o singură candidature ;a Secretariatul General al Consilului Europei.

În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminstrației publice va organiza un concurs de selecție a dosarelor și va înainta rezultatul acestui demers Secretariatului General al Consiliului Europei până la data de 30 ianuarie 2017.

Pentru înscrierea în această competiție vă rugăm să transmiteți dosarul de candidatură completat în limba română, engleză sau franceză, atât pe support electronic cât și pe hârtie, la registratura MDRAP, până cel târziu în data de 1 iulie 2016.

Pentru detalii suplimentare privind elegibilitatea, procedura de selecție, înscrierea la competiție, vă rugăm accesați următorul link: www.coe.int/europeanlandscapeconvention

Persoane de contact din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură: Antonia Dudău, antonia.dudau@mdrap.ro, Alexandra Chiriloae, alexandra.chiriloae@mdrap.ro , Tel: 0372114525

 

« Ă®napoi la lista articolelor