Arhivă ştiri

Actualizarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Municipiului Petroşani

Primăria Municipiului Petroşani a actualizat şi a făcut public în acest an Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Municipiului Petroşani pentru perioada 2007-2013 prin: - stabilirea Planului ...

Nou articol publicat de Eurostat

Institutul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, a publicat în august 2010 articolul Proiectarea populaţiei regionale şi vizează evoluţia populaţiei regiunilor în perioada 2010-2030. ...

Monitorizarea Strategiei Regionale de Inovare 2009-2013

S-a început procedura de monitorizare a implementării Strategiei Regionale de Inovare 2009-2013. Aceasta se realizează prin aplicarea unor chestionare particularizate actorilor relevanţi din Regiunea Vest împărţiţi ...

Publicaţie nouă a Institutului Naţional de Statistică

Institutul Naţional de Statistică a editat publicaţia intitulată Activitatea unităţilor sanitare în anul 2009, document actualizat şi editat anual de către INS. Principalele concluzii care se ...

Consultare publică a studiului privind analiza demografică a Regiunii Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a finalizat elaborarea unui studiu tematic regional intitulat „Analiza demografică a Regiunii Vest” realizat de către ADR Vest în 2009-2010. Acest ...

Avizul de încadrare a proiectelor în axele strategice

Avizul de încadrare a proiectelor în axele strategice ale PDR 2007-2013 poate fi solicitat şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest...

Proiectul Destinatii Europene de Excelenta

Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale împreuna cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest  si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia va ...

Lansarea variantelor finale ale strategiilor

Lansările celor patru strategii de dezvoltare locală elaborate in cadrul proiectului StrategVest şi ale Ghidului metodologic de elaborare a unei strategii de dezvoltare locală ...

Conferinţa finală a proiectului StrategVest

În cadrul proiectului StrategVest - Strategii locale pentru oportunitati globale si pentru un viitor european al comunitatilor locale din Vestul României: întarirea capacitatii de elaborare si ...

Lansarea strategiei microregiunii Valea Jiului

Agenda evenimentului de lansare a strategiilor – Valea Jiului...